QWIMcare

Quill City Mall x KWIM Collaboration

quill-citymall-logo-D5CAEFD7D5-seeklogo.com

x

cropped-kwim-logo-induk2.jpg
quill-citymall-logo-D5CAEFD7D5-seeklogo.com

x

cropped-kwim-logo-induk2.jpg
QWIMCARE adalah tabung kebajikan untuk membantu mereka yang memerlukan termasuklah mangsa-mangsa bencana alam, ibu tunggal, kanak-kanak istimewa dan badan-badan kebajikan. Bantuan akan diberikan secara berkala mengikut jumlah dana yang diperolehi.

QWIMcare Activities