PENDAFTARAN KWIMPEDULI

Are-You-Okay-LOGO-transparent

Tujuan Program : Program KWIMPEDULI merupakan salah satu aktiviti KEMPEN ARE YOU OK bertujuan untuk melindungi ahli-ahli KWIM golongan B40 yang mengalami masalah rumahtangga melalui lunas undang-undang dan khidmat guaman PERCUMA supaya hak wanita yang teraniaya dapat dibela.

Kelayakan : Ahli KWIM yang berpendapatan isi rumah RM 3,000 ke bawah, yang didera emosi, fizikal atau digantung tidak bertali.

Proses Permohonan :

  • Pemohon isi borang pendaftaran
  • Pemohon yang terpilih akan ditemuduga sebelum kes dibawa ke peguam
  • Pemohon mengisi borang ujian kemampuan dan borang akuan berkanun dan ujian kemampuan dijalankan.
  • Temuduga dan sesi kaunseling oleh Jabatan Bantuan Guaman (JBG) atau Firma Guaman yang dilantik dijalankan untuk mengenalpasti isu, remedi dan keperluan pemohon.
  • Permohonan diproses dan diluluskan.
  • KWIM akan membayar fi pendaftaran dan sumbangan guaman.
  • Fail tindakan difailkan ke mahkamah (JBG)

Borang Pendaftaran

ARE YOU OK - KWIPEDULI