AHLI JAWATANKUASA KWIM KELANTAN 2023-2025

NO. PENDAFTARAN : PPM-010-10-02092015-000004

PENGERUSI

Asmi Khariani Ramli

NAIB PENGERUSI

Haslina Jamaluddin

SETIAUSAHA

Wahida Mat Jusoh

PENOLONG SETIAUSAHA

Nur Attiah Ab. Aziz

BENDAHARI

Sahara Abd Rahman

AJK EKONOMI

Elina Salleh

AJK PENDIDIKAN

Nurizan Yusoff

AJK PEMBUDAYAAN

Siti Fatimah @ Rohana Saamah

AJK KESIHATAN

Azizah Saaid

AJK KESELAMATAN

Abesah Ismail