PENDAFTARAN PROGRAM BURGERNITA

Tujuan Program : BURGERNITA adalah satu perniagaan bersepadu yang diwujudkan oleh Kelab Wanita Ikon Malaysia untuk memberi peluang kepada wanita menjalankan perniagaan gerai ‘Burger’ dengan berkonsepkan 50% geran dari Kelab Wanita Ikon Malaysia dan 50% lagi adalah ditanggung oleh peserta sendiri atau dari pinjaman dari institusi kewangan tempatan. Peserta akan diberi bimbingan dan panduan oleh mentor-mentor Kelab Wanita Ikon Malaysia.

Kelayakan : Golongan B40, asnaf atau miskin yang berpendapatan isi rumah RM 4,000 ke bawah

Cara Penyertaan :

  • Peserta isi borang pendaftaran
  • Peserta yang terpilih akan ditemuduga
  • Peserta yang layak akan mengikuti program latihan, mula berniaga dan dipantau oleh KWIM Negeri

Borang Pendaftaran

REGISTRATION BURGERNITA 2.0